Kodi i Etikës


Ligj nr.9131, date 8.9.2003 per ” Rregullat e Etikes ne Administraten 
Publike” Permban:

         Përmbajtja e Ligjit                                  

   

Nga Galeria

Liqeni i madh Lure ura_vashes DSC_0881 Peshkopi