Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist Auditi prane Sektorit te Auditit

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin ne sherbimin civil per vendet e lira te punes ne pozicionin: “Specialist Auditi prane Sektorit te Auditit”. Shpallje vend i lire pune ne Sherbimin Civil sektori i Auditit

Read More

Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin ne sherbimin civil per vendet e lira te punes ne pozicionin: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike. Shpallje vend i lire pune ne sherbimin Civil

Read More

Shpallje procedure pranimi ne Sherbimin Civil: Specialist/Inspektor

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin ne sherbimin civil per vendet e lira te punes ne pozicionin: Specialist/Inspektor. Shpallje procedure pranimi ne Sherbimin Civil

Read More

Nga Galeria

Liqeni i madh Lure DSC_0222 DSC_0881 Peshkopi