Këshilli i Qarkut Dibër organizoi sot , cermonine e dhënie se titullit ” NDERI I QARKUT DIBER ”  ( pas vdekjes ) për Deshmorin e Atdheut , Majorin KLODIAN NIKOLLA TANUSHI . 

Çertifikata

https://www.facebook.com/TvDNews.al/videos/470145303914819/