Komisionet e Keshillit te Qarkut Diber

KOMISIONET E PERHERSHME TE KESHILLIT TE QARKUT DIBER

Mbeshtetur ne ligjin nr. 8652 date 31/07/2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”neni 54, shkronja “nj”, V.K.M Nr. 441, date 15.08.1994, “Rregullores Orientuese per Keshillat e Komunave, Bashkive dhe Qarqeve”, Keshilli i Qarkut Diber ne mbledhjen e tije te dates 03/04/2013
Vendosi krijimin e komisioneve te perhersheme te Keshillit te Qarkut Diber:

I. Komisioni i Buxhetit dhe Finances:

1. Agim Selita
2. Fatmir Kurti
3. Bardhul Agolli
4.Sali Tershalla
5. Ali Drenova

II. Komisioni i Çeshtjeve Sociale dhe Zenies ne Pune:

1. Sadik Cena
2. Medat Zogu
3. Mustafa Celami
4. Hamza Leshi
5. Fatos Mandri

IIIKomisioni Juridik dhe i Rendit:

1. Mois Llani
2. Defrim Fiku
3. Gazmend Kenga
4. Kujtim Kazdeda
5. Imer Barci
6. Aranit Skepi

IV. Komisioni per Arsimin Kulturen dhe Shendetesine:

1. Adelina Farrici
2. Xhemal Delishi
3. Roland Keta
4. Bajram Himallari
5. Razi Rama

V. Komisioni per Mbrojtjen dhe Mjedisin:

1. Ramazan Mjeshtri
2. Neki Mehmeti
3. Fluturim Zeneli
4. Skender Gjuzi
5. Esat Shehu

VI. Komisioni per Urbanistiken dhe Ndertimet:

1. Ilir Krosi
2. Islam Qoku
3. Kadri Muca
4. Afrim Mikli
5. Hakik Gjikola

VII. Komisioni per Sherbimet:

1. Lindita Pali
2. Ymer Barci
3. Njazi Cani
4. Lutfi Ceka
5. Hamit Gjokrosa

VIII. Komisioni i Pronave te Qarkut dhe i Ekonomise:

1. Adriet Gjeci
2. Bujar Kazia
3. Njazi Pira
4. Petrit Diku
5. Sefer Elezi

IX. Komisioni per Hartimin e Rregullores se Keshillit te Qarkut Diber ( I perkohshem):

1. Ardita Çela
2. Xhelal Mera
3. Ilir Krosi
4. Lutfi Cara
5. Eriola Kica
6. Arben Strazimiri

Nga Galeria

ura_vashes DSC_0012 DSC_0222 Peshkopia