Kryesia e Këshillit të Qarkut Dibër

Ne zbatim te ligjit 8652 datë 31/07/2000 “Per Organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar neni 51, i Udhëzimit nr.254/1 date 10/08/2011 “Per Konstituimin e Keshillit te Qarkut Diber” ne mbledhjen e pare te konstituimit te dates 14/09/2011

Vendosi

Zgjedhjen e Kryesise se Keshillit te Qarkut Diber, per periudhen 2011-2015, te perbere si me poshte:
I. Ilir Krosi
II. Bardhyl Agolli
III. Mois LLani
IV. Defrim Fiku
V. Hajdar Kurti
VI. Adelina Farici
VII. Lindita Pali

Nga Galeria

DSC_0012 DSC_0881 Peshkopi Peshkopia