Ne datat 23, 24, 25 dhe 26 Tetor 2014 ne qytetin e Peshkopise, u zhvillua edicioni i 20-te i festavilit mbarkombetare “Oda Dibrane”  Oda Dibrane ne gjuhen popullore simbolizon dhomen e pritjes se mikut. Ajo eshte simbol i vatres, bese e bujarise.

 I.  Festivali “Oda Dibrane 2014” 
 II. Flete palosje Oda Dibrane

Qarku Diber shquhet per traditen ne organizimin e aktiviteteve kulturore. Dinamika e zhvillimit te ketyre aktiviteteve ka qene gjithmone rezultat i bashkepunimit nderinstitucional. Ne kuader te  politikave nxitese e  promovuese qe shpalosen nga MBZHRAU  edhe ne rajonin tone u be i mundur organizimi i panairit “Festa e të vjelave” me datë 03 Tetor  2014.

 

III.  Panairet e Qarkut Dibër
VI.  Panairi “Festa e të Vjelave  2014”    
V.  “Festa e Drinit”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga Galeria

ura_vashes peshkopi Peshkopi Peshkopia