Për të shikuar vendimet e Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2014 klikoni me poshte 

Vendime 2014 (1-17)

Vendime 2014 (18-49)

Nga Galeria

Liqeni i madh Lure DSC_0222 Peshkopi Peshkopia