Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të mbrojtjes së Tokës (KMT)

Ditën e Hënë, datë 19.10.2020 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër ne mbeshtetje te Netit 8 te Ligjit Nr. 9244 date 17.06.2004 “Per Mbrojtjen e Tokes Bujqesore” u zhvillua mbledhja  me pjesmarrjen e te gjithe anetareve te komisionit te mbrojtjes se tokes (KMT), ku u analizuan situaten mbi treguesit e mbrojtjes se tokes dhe funksionimin e strukturave te mbrojtjes se tokes ne te gjitha njesite administrative te bashkive te Qarkut Dibër dhe ne perfundim  vendosen qe Bashkite me strukturat e tyre te zbatojne disa detyra te lena nga ky takim:

  1. Brenda muajit Tetor 2020, bashkite te dergojne ne KMT ne Qark,  personat e ngarkuar me ligj per mbrojtjen e tokes bujqesore për çdo njesi administrative të Bashkive të  Qarkut Dibër .
  2. Brenda muajit Tetor 2020, te behet evidentimi i te gjithe demeve te shkaktuara ne tokat bujqesore dhe te informohet KMT ne Qark.
  3. Te jepet informacion per fondin e grumbulluar nga taksa e tokes bujqesore dhe perdorimi i saj per rehabilitimin e tokes te demtuar sipas veprave dhe njesive administrative.

Related Posts

Ura e Varur në Fshatin Pejkë.

Ura e Varur në Fshatin Pejkë.

Guida e Çiklizmit Malor

Guida e Çiklizmit Malor

ODA DIBRANE 2020

ODA DIBRANE 2020

Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.