Nga aktiviteti në kuadër të programit “Bashkëpunimi ndërkufitar ndërmjet përfituesve të IPA II: MK – AL”, datë 19.04.2018

 

Kliko ketu–> 

Takimi 19.04.2019 Projekti me Komunen e Mavroves