Analiza 6 mujore e Këshillit të Qarkut Dibër.

Analiza 6 mujore e Këshillit të Qarkut Dibër.

MBLEDHJA E KËSHILLIT TË QARKUT DIBËR

Sot në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër u organizua mbledhja për analizën e punës 6-Mujore, me pjesëmarrjen e përgjegjësve te sektorëve dhe stafit të administratës dhe sektori i DAMT-së, me në krye Znj. Valentina Haliti.

Znj kryetare mori fjalën për fillimin e analizës për 6-mujorin e I  2021 duke treguar si fillim arritjet e realizuara sipas planit të aktiviteteve.

Pas fjalës së kryetarit, fjalën e merr përgjegjësi i çdo sektori. Në këtë mbledhje u pasqyruan arritjet e objektivave te realizuara dhe problematikat e hasura gjatë punës.

Kjo analizë pas diskutimeve të shumta evidentoi se falë bashkëpunimit dhe përpjekjeve të secilit punonjës për të arritur objektivat e punës sipas planit 6-mujor dhe aktiviteteve, mund të përmiresojë dukshëm performancën e Institucionit.

Related Posts

Mbledhja e rradhës i Komisionit të Mbrojtjes së Tokës(KMT)

Mbledhja e rradhës i Komisionit të Mbrojtjes së Tokës(KMT)

Këshilli Vendor i Arsimit Parauniversitar

Këshilli Vendor i Arsimit Parauniversitar

Nata Dibrane në Ulqin

Nata Dibrane në Ulqin

Dita e Bashkëpunimit Territorial Europian