Analiza vjetore e Këshillit të Qarkut Dibër-2021

Analiza vjetore e Këshillit të Qarkut Dibër-2021

Sot me datë 14.01.2022 u zhvillua analiza vjetore për vitin 2021 drejtuar nga kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër znj. Valentina HALITI. Morën pjesë Përgjegjësit e Sektorëve së bashku me specialistët e Administratës. 

Në këtë analizë u diskutuan puna e realizuar gjatë vitit të kaluar, vështirësitë e hasura gjatë kësaj periudhe, si dhe objektivat për vitin 2022 të detajuara sipas planeve të punës.

Fjalën e mori kryetarja duke analizuar punën e kryer gjatë vitit të kaluar.

Më pas fjalën e morën Përgjegjësit e Sektorëve të cilët bënë një analizë më të detajuar  të punës së bërë gjatë periudhës janar-dhjetor 2021, duke vendosur dhe objektivat për vitin 2022.

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe