Analiza vjetore e Këshillit të Qarkut Dibër-2021

Analiza vjetore e Këshillit të Qarkut Dibër-2021

Sot me datë 14.01.2022 u zhvillua analiza vjetore për vitin 2021 drejtuar nga kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër znj. Valentina HALITI. Morën pjesë Përgjegjësit e Sektorëve së bashku me specialistët e Administratës. 

Në këtë analizë u diskutuan puna e realizuar gjatë vitit të kaluar, vështirësitë e hasura gjatë kësaj periudhe, si dhe objektivat për vitin 2022 të detajuara sipas planeve të punës.

Fjalën e mori kryetarja duke analizuar punën e kryer gjatë vitit të kaluar.

Më pas fjalën e morën Përgjegjësit e Sektorëve të cilët bënë një analizë më të detajuar  të punës së bërë gjatë periudhës janar-dhjetor 2021, duke vendosur dhe objektivat për vitin 2022.

Related Posts

Lavdi Dëshmorëve të Atdheut!

Lavdi Dëshmorëve të Atdheut!

Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

Festivali i interpretuesve te rinj

Festivali i interpretuesve te rinj

Ceremonia përkujtimore e 100-vjetorit të vdekjes së figurës historike e Ramiz Dacit

Ceremonia përkujtimore e 100-vjetorit të vdekjes së figurës historike e Ramiz Dacit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe