Ditë: 29 Korrik, 2014

Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist Auditi prane Sektorit te Auditit

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More

Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil: Specialist/Inspektor prane Drejtorise se Finances dhe Juridike

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More

Shpallje procedure pranimi ne Sherbimin Civil: Specialist/Inspektor

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe