Ditë: 1 Shtator, 2014

Per aplikantet qe do te vazhdojne konkurimin per pranimin ne sherbimin civil

NJOFTIM, datë 01/09/2014, “Për aplikantët që do të vazhdojnë konkurimin për pranimin në shërbimin civil” Njësia përgjegjëse pranë Këshillit të…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe