Ditë: 12 Shtator, 2020

Ceremonia e prezantimit të forcave SHQIPONJA 👮‍♀️👮‍♂️🚔 në DVPDibër, struktura shtesë për rritjen e rendit dhe të sigurisë në qark.

Ceremonia e prezantimit të forcave SHQIPONJA 👮‍♀️👮‍♂️🚔 në DVPDibër, struktura shtesë për rritjen e rendit dhe të sigurisë në qark.

Kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër mori pjesë në takimin e organizuar në Dibër nga Ministria e Brendshme me kujdesin…

Read More
TAKIMI I PARË ONLINE I KËSHILLIT KONUSLTATIV ME FOKUS FINANCAT VENDORE DHE ZHVILLIMIN RAJONAL.

TAKIMI I PARË ONLINE I KËSHILLIT KONUSLTATIV ME FOKUS FINANCAT VENDORE DHE ZHVILLIMIN RAJONAL.

Këshilli Konsultativ, Qeveri Qendrore – Vetëqeverisje Vendore, zhvillloi takimin e parë online me fokus zhvillimin rajonal dhe financat vendore. Ky…

Read More