Ditë: 22 Tetor, 2021

Dita e Bashkëpunimit Territorial Europian

Kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër znj. Valentina Haliti mori pjesë në eventin e Ditës së Bashkëpunimit Territorial Europian. I…

Read More

Joint Monitoring Committee of the IPA CBC Programme Republic of North Macedonia-Republic of Albania 2014-2020

Datë 18/19.10.2021, Kryetarja e Këshillit të Qarkut Dibër znj. Valentina Haliti në rolin e anëtares së Komitetit të Monitorimit, mori…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe