Ditë: 7 Mars, 2022

7-Marsi!

7-Marsi!

Këshilli i Qarkut Dibër gjeti rastin të kontribuoj me një dhuratë simbolike për shkollën “Selim Alliu”.  Kryetarja e Këshillit të…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe