Ditë: 22 Prill, 2022

Festivali i interpretuesve te rinj

Festivali i interpretuesve te rinj

Në Qendrën Kulturore “Haki Stërmilli” u zhvillua “Festivali i interpretuesve të rinj të këngës” me nismën e z. Arif Vladi…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe