Ditë: 20 Tetor, 2023

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër / Tetor 2023

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër / Tetor 2023

Këshilli i Qarkut duke qenë se në ndarjen territoriale përfshinë Bashkitë Dibër, Mat, Bulqizë dhe Klos ka vendosur që mbledhjet…

Read More

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe