Zj. Alma SELAMI

Mali Balgjajt dhe liqenet e Shtrunkzes, Kacni, 4 gryket.