Ne kuadë të projektit ” Dibra turizëm dhe traditë ”  u mbledh forumi ” Dibra turistike ” . në këtë takim mori pjesë Kryetarje e Qarkut Dibër zj. Valentina HALITI .