Konferencen per  ” Prezantimin e Analizes se Performances se Qeverisjes Vendore per vitin 2022″

Konferencen per ” Prezantimin e Analizes se Performances se Qeverisjes Vendore per vitin 2022″

Sot me date 21 Korrik 2023 Kryetarja e Keshillit te Qarkut Diber, zj. Alma Selami mori pjese ne Konferencen per ” Prezantimin e Analizes se Performances se Qeverisjes Vendore per vitin 2022″.

Ministrja e Financave dhe Ekonomise, zj. Delina Ibrahimaj prezantoi nder te tjera: 

  1. Raportin per situaten e Njesive te Veteqeverisjes Vendore.
  2. Situaten Financiare te Nj.Q.V.
  3. Forcimin e autonomise fiskale vendore si rezultat i reformes administrativo- territoriale.
  4. Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale.
  5. Stabiliteti financiar dhe rregullat per menaxhimin e financave publike vendore.
  6. Rritjen e efikasitetit dhe efiçences ne ofrimin e sherbimeve.
  7. Permiresimine sherbimeve publike.

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe