Konstituimi i Keshillit te Qarkut Diber 2023

Konstituimi i Keshillit te Qarkut Diber 2023

     Dje me date 05.07.2023 ora 13°° ne ambjentet e salles se mbledhjeve te Keshillit u zhvillua mbledhja per konstituimin e Keshillit te Qarkut Diber. Mbledhja u zhvillua me pjesemarrjen e anetareve te zgjedhur nga Keshillat Bashkiak si perfaqesues te Keshillit te Qarkut, ne perberje 17 anetare.

        Mbledhja kishte si rend dite:

  1. Zgjedhja e Komisionit te mandateve.
  2. Vertetimi i mandateve te anetareve te Keshillit.
  3. Zgjedhja e Kryetarit te Keshillit.
  4. Zgjedhja e Zevendes Kryetarit te Keshillit.
  5. Zgjedhja e Kryesise se Keshillit te Qarkut.

 

 

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe