Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Për shkak të mosprezencës së anëtarëve të Këshillit, u vendos që mbledhja e datës 23.12.2021 të shtyhet më datë 29.12.2021.

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër u zhvillua në ambjentet e Bashkisë Klos, ora 08:30 me rend dite:

  1. Miratimi i strukturës organizative, klasifikimit të funksioneve dhe nivelit të pagave të administratës së Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2022.
  2. Miratimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2022.
  3. Miratimi i kalendarit të përgatitjes së projekt-programit buxhetor 2023-2025.
  4. Miratimin e propozimit për shtesë pensioni të posaçëm për Z. Besnik Ismail Sula.
  5. Miratimin e propozimit për shtesë pensioni të posaçëm për Z. Ilo Popi.
  6. Miratimin e propozimit për pension të posacëm për Z. Arif Vladi.
  7. Informacion mbi veprimtarinë e Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar për vitin 2021.
  8. Të ndryshme…

Related Posts

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe