Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Për shkak të mosprezencës së anëtarëve të Këshillit, u vendos që mbledhja e datës 23.12.2021 të shtyhet më datë 29.12.2021.

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër u zhvillua në ambjentet e Bashkisë Klos, ora 08:30 me rend dite:

  1. Miratimi i strukturës organizative, klasifikimit të funksioneve dhe nivelit të pagave të administratës së Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2022.
  2. Miratimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2022.
  3. Miratimi i kalendarit të përgatitjes së projekt-programit buxhetor 2023-2025.
  4. Miratimin e propozimit për shtesë pensioni të posaçëm për Z. Besnik Ismail Sula.
  5. Miratimin e propozimit për shtesë pensioni të posaçëm për Z. Ilo Popi.
  6. Miratimin e propozimit për pension të posacëm për Z. Arif Vladi.
  7. Informacion mbi veprimtarinë e Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar për vitin 2021.
  8. Të ndryshme…

Related Posts

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe