Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Sot me datë 23.03.2022, ora 11:00, u zhvillua mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër, me rend dite:

  1. Miratimi i Tavaneve Përgatitore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025.
  2. Miratimi i realizimit faktik të treguesve buxhetor për vitin 2021.
  3. Miratimin e Kalendarit të Aktiviteteve artistike, kulturore, sociale, sportive dhe promovuese për vitin 2022.
  4. Miratimin e transferimit kapital në Bashkinë Dibër për investimet me objekt: Rikonstruksioni i Varrezave të Dëshmorëve, Njësia Administrative Peshkopi dhe Rikonstruksioni i rrugës Ura Luzni-Lishan i Poshtëm.
  5. Miratimin e propozimit për ndryshim destinacioni të fondit të miratuar për ndërtimin e lapidarit pranë fshatit Gjoricë, Bashkia Bulqizë.
  6. Miratimin e propozimit për ndryshim destinacioni të fondit të miratuar për Festivalin e Këngës Dibrane “Jehona e Arbërit”, nga Qendra Kulturore Peshkopi. 
  7. Të ndryshme…

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe