Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Ditën e mërkurë, datë 24.06.2020 në ambjentet e Bashkisë Bulqizë u zhvillua mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër me rend dite:

  1. Për miratimin e propozimit për shpallje “Dëshmor i Atdheut” z.Mislim Hasan Balla.
  2. Për miratimin e propozimit nga Komiteti i Veteranëve Dibër për shpallje “Dëshmor të Atdheut” 19 të rënëve në vitin 1918.
  3. Për miratimin e aktiviteteve kulturore, artistike dhe sportive për vitin 2020 të Qarkut Dibër.
  4. Për miratimin e rregullores mbi rregullat e etikës të administratës së Këshillit të Qarkut Dibër.
  5. Për miratim ndryshim zërash buxhetor për vitin 2020.
  6. Informacion mbi masat e marra për përballimin e situatës së fatkeqësisë natyrore, për shkak të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19.
  7. Për financim në raste sëmundjesh.
  8. Për miratimin e projekt-idesë mbi hartimin e Strategjisë së Zhvillimit të Rajonit, për periudhën 2021-2026.
  9. Të ndryshme.

Related Posts

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)