Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Sot me datë 16.06.2022, ora 11:00, u zhvillua mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër, me rend dite:

  1. Miratimin e aktivitetit me tematikë: “Organizimi i ditës së donatorëve për zhvillimin e Rajonit të Dibrës”.
  2. Miratimin e kërkesës për shtesë pensioni të posaçëm shtetëror për Z. Basir Shahin Bushkashi, Mallunzë Mat.
  3. Miratimin e Draftit të Parë të PBA-së 2023-2025.
  4. Miratimin e pjesëmarrjes në grupet e punës dhe në komisionet të cilat krijohen sipas ligjit në Këshillin e Qarkut Dibër, të specialistëve/ekspertëve të jashtëm si dhe shpërblimin e tyre.
  5. Të ndryshme…

Related Posts

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe