Mbledhja e Keshillit te Qarkut Diber

Mbledhja e Keshillit te Qarkut Diber

Sot me date 19 Korrik 2023 ora 11˚˚ ne sallen e mbledhjeve u zhvillua  mbledhja e Keshillit te Qarkut Diber me rend dite:

  1. Per miratimin e Komisioneve te Perhershme te Keshillit te Qarkut Diber.
  2. Per miratimin ndryshim zerash buxhetor dhe transferim fondi per mbulimin e shpenzimeve te transportit per pjesemarrjen ne Festivalin e Gjirokastres.
  3. Per miratimin e Programit Buxhetor Afatmesem PBA 2024-2026.
  4. Per miratimin e ndryshimit te nivelit te pagave te personelit te Keshillit te Qarkut Diber.
  5. Zgjedhja e Sekretarit te Keshillit te Qarkut Diber.
  6. Informacion mbi gjendjen ekonomiko- financiare te Keshillit te Qarkut Diber.
  7. Te ndryshme….

Related Posts

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe