Mbledhja e Keshillit Vendor Parauniversitar

Mbledhja e Keshillit Vendor Parauniversitar

 

Në datën 20 Korrik 2023 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, nën drejtimin e Kryetares së Këshillit të Qarkut Dibër Zj. Alma Selami  u zhvillua takimi i dyte për këtë vit i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar.

Në takim morën pjesë përfaqësues të   zyrave vendore arsimore, drejtuesit e zyrave përkatëse  në Bashki që mbulojnë problemet e arsimit si dhe personalitete të arsimit nga katër Bashkitë e Qarkut, anëtarë të këtij Këshilli.

Kryetarja e Këshillit të Qarkut  pas prezantimit me secilin nga anëtarët, falenderoi të pranishmit për pjesëmarjen dhe kontributin e tyre në funksionimin e kësaj strukture dhe prezantoi për të pranishmit rendin e ditës:

1. Arsimimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara.

2. Financimi i institucioneve arsimore.

3. Gjendja e ambjenteve në institucionet arsimore.

4. Miratimi i rendit të ditës për mbledhjen e ardhshme.

Related Posts

Njoftim per aplikim per Anetaret e Keshillit vendor parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe