Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

Sot me datë 26.04.2022, në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, nën drejtimin e kryetares znj. Valentina Haliti, në mbështetje të Nenit 8 të Ligjit Nr. 9244 datë 17.06.2004 “Për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore” i ndryshuar, Vendimit Nr.80, datë 28.01.2005 «Për Përbërjen, Mënyrat e Funksionimit, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Strukturave Shtetërore të Mbrojtjes së Tokës Bujqësore”, u zhvillua mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës  me rend dite:

1. Përshëndetje e Kryetares së Këshillit të Qarkut, njëkohësisht Kryetar i KMT. 

2. Informacion mbi treguesit e dëmtimeve të tokës bujqësore për vitin 2021, si dhe mbi planifikimin dhe përdorimin e të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore.

3. Masat e mara nga strukturat vendore për parandalimin e dëmtimeve të tokës bujqësore nga faktorët natyror dhe njerëzor.

4 Të ndryshme.

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe