Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

Mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës

Sot me datë 26.04.2022, në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, nën drejtimin e kryetares znj. Valentina Haliti, në mbështetje të Nenit 8 të Ligjit Nr. 9244 datë 17.06.2004 “Për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore” i ndryshuar, Vendimit Nr.80, datë 28.01.2005 «Për Përbërjen, Mënyrat e Funksionimit, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Strukturave Shtetërore të Mbrojtjes së Tokës Bujqësore”, u zhvillua mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës  me rend dite:

1. Përshëndetje e Kryetares së Këshillit të Qarkut, njëkohësisht Kryetar i KMT. 

2. Informacion mbi treguesit e dëmtimeve të tokës bujqësore për vitin 2021, si dhe mbi planifikimin dhe përdorimin e të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore.

3. Masat e mara nga strukturat vendore për parandalimin e dëmtimeve të tokës bujqësore nga faktorët natyror dhe njerëzor.

4 Të ndryshme.

Related Posts

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Takimi i rradhes i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Eventin “Fondi Social”

Eventin “Fondi Social”

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Meeting of  Congress Monitoring Committee  30 June 2022, in Istanbul, Türkey

Video promovuese rreth aktiviteteve te projektit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe