Sot  pranë Këshillit të Qarkut Dibër u mbajt mbledhja e rradhës e Komisionit Vendor të Arsimit Parauniversitar. Në mbledhjen e drejtuar nga Kryetarja e Këshillit të Qarkut, zj. Valentina HALITI, morën pjesë drejtues te ZVA Dibër , Bulqizë, Klos , Mat , përgjegjës të arsimit pranë Bashkive Peshkopi , Bulqize, Klos e Mat  si dhe figura te shquar të arsimit nga secila bashki . Ne mbledhje u diskutuan problemet dhe shqetësimet qe ka arsimi sot si dhe puna e bërë nga zyrat arsimore dhe bashkitë përkatese për fillimin e vitit te  ri shkollor .