Mbledhja e rradhes e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e rradhes e Këshillit të Qarkut Dibër

Sot me datë 20.12.2022, u zhvillua mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër me rend dite:

  1. Për miratimin e zëvendësimit të anëtarit në “Komisionin e Ekonomisë dhe Kontrollit të Brendshëm”  dhe “Komisionin e Mandateve, Rregulloreve dhe Verifikimit të Proçesverbaleve të Mbledhjeve.
  2. Për miratimin e vendimit të Këshillit të Bashkisë Dibër me nr. 104, datë 09/11/2022, në lidhje me zëvendësimin e këshilltares znj. Silvana Lleshi me z. Astrit Ademi.
  3. Për miratimin e strukturës organizative dhe nivelit të pagave të administratës së Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2023.
  4. Për miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut Dibër për vitin 2023.
  5. Për miratimin e kalendarit për programin buxhetor afatmesëm 2024-2026.
  6. Të ndryshme…

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe