Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër.

Ditën e Ejnte, datë 08.10.2020 në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër u zhvillua mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër me rend dite:

  1. Për miratimin e projekt buxhetit të rishikuar të dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 2021- 2023.
  2. Për miratimin e projekt- idesë mbi strategjinë e zhvillimit të rajonit për periudhen 2022- 2026.
  3. Informacion mbi realizimin e treguesve buxhetorë për periudhën Janar- Gusht 2020.
  4. Për miratimin e një ndryshimi të struktures organizative të administratës së Këshillit të Qarkut Dibër.
  5. Informacion mbi veprimtarinë e Komisionit të Mbrojtjes të Tokës.
  6. Për rishqyrtimin e Vendimit të Këshillit të Qarkut Dibër nr. 14, date 24.06.2020 .
  7. Informacion mbi ecurinë e projektit të përbashkët “Çiklizmi nderkufitar ne kuader te programit IPA- 2”.
  8. Të ndryshme.

Related Posts

Ura e Varur në Fshatin Pejkë.

Ura e Varur në Fshatin Pejkë.

Guida e Çiklizmit Malor

Guida e Çiklizmit Malor

ODA DIBRANE 2020

ODA DIBRANE 2020

Workshop- i  me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.

Workshop- i me Këshilltarët bashkiakë të Qarkut Dibër dhe përfaqësuesin e prefekturës Dibër.