Mbledhja Keshillit te Qarkut Dibër

Sot me datë 31.10.2022, ne ambjentet e Këshillit të Qarkut u zhvillua mbledhja e rradhës e Këshillit të Qarkut Dibër, me rend dite:

  1. Për miratimin e ndryshimit në nivelin e pagave të personelit të Këshillit të Qarkut Dibër.
  2. Për miratimin e projekt buxhetit te rishikuar te dokumentit te pare te Programit Buxhetor Afatmesem 2023-2025.
  3. Të ndryshme…

Related Posts

Inagurimi “Lapidari i Gjoricës”

Inagurimi “Lapidari i Gjoricës”

Mbledhja e rradhes Keshilli Vendor i Arsimit Parauniversitar

Mbledhja e rradhes Keshilli Vendor i Arsimit Parauniversitar

Mbledhje e rradhes Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

Mbledhje e rradhes Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajoneve

Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajoneve

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe