Mbledhje e Keshillit te Qarkut Diber.

Mbledhje e Keshillit te Qarkut Diber.

Me date 13.04.2023 ne sallen e mbledhjeve u zhvillua mbledhja e radhes e Keshillit te Qarkut Diber me rend dite:

  1. Per miratimin e realizimit faktik te treguesve buxhetor per vitin 2022.
  2. Per miratimin e kalendarit te aktiviteteve artistike, kulturore, sociale, sportive dhe promovuese per vitin 2023.
  3. Per miratimin e tavaneve pergatitore per PBA 2024-2026.
  4. Per miratimin e propozimit per dhenie certefikate mirenjohje  e Qarkut Diber z. Xhemal Harun Domi (pas vdekjes), ” Per kontributin e dhene ne fushen e arsimit dhe pasqyrimin e historise dibrane”.
  5. Te ndryshme…

Related Posts

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe