Mbledhje e rradhes Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

Mbledhje e rradhes Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

Sot me datë 31.10.2022, në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, nën drejtimin e kryetares znj. Valentina Haliti, në mbështetje të Nenit 8 të Ligjit Nr. 9244 datë 17.06.2004 “Për Mbrojtjen e Tokës Bujqësore” i ndryshuar, Vendimit Nr.80, datë 28.01.2005 «Për Përbërjen, Mënyrat e Funksionimit, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Strukturave Shtetërore të Mbrojtjes së Tokës Bujqësore”, u zhvillua mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës  me rend dite:

  1.  Informacion mbi treguesit e dëmtimeve të tokës bujqësore për nëntëmujorin 2022, si dhe mbi planifikimin dhe përdorimin e të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore.
  2.  Masat e mara nga strukturat vendore për parandalimin e dëmtimeve të Tokës Bujqësore nga faktorët natyror dhe njerëzor. Raportime nga Institucionet qe ligji i ngarkon me mbrojtjen e Tokës.
  3. Të ndryshme.

Related Posts

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

10-vjetori i Shkollës 9-vjeçare Hasan Leka

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi

Shkolla 9-Vjeçare  “KLODIAN TANUSHI”

Shkolla 9-Vjeçare “KLODIAN TANUSHI”

Festa 23 Gushtit

Festa 23 Gushtit

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe