Legjislacioni

Sot zhvillimi i vrullshem ekonomik i botes e civilizimi i saj, krahas progresit te madhe qe kane sjelle, kane nderhyre edhe ne demtimin ,ku me shume e ku me pak, te mjedisit tone rrethues.

Ajri, toka, ujrat e lumenjve, liqeneve, deteve e oqeaneve, ujrat nentokesore dhe gjithcka  ku jeton dhe ndikon tek njeriu perbejne mjedisin rrethues.

Mjedisi ku zhvillohet aktiviteti i botes se gjalle, eshte shume i ndotur me produkte e mbeturina te shumellojshme,nder to vendin kryesore e zene mbetjete kimike  apo sic i njohim ndryshe, kimikatet dhe mbetjet radjoaktive. Te gjitha keto demtojne e shkaterrojne pa dallim bimet, kafshet edhe vete njeriun.

Republika e Shqiperise ka miratuar ligjet perkatese per “Mbrojtjen e Mjedisit” dhe ligjin per “Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”.

 

 

 

 

 

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe