Ujerat

  • Persa i perket ujerave nentokesore, ne basenet e Drinit dhe Matit paraqitet me cilesi fiziko-kimike te mira ne pergjithesi me kushte higjeno-sanitare te mira. Ne zonat e monitoruara ujerat nentokesore plotesojne normat e lejuara per uje te pijshem. Aktualisht jane ne pune shtate hidrocentrale me nje kapacitet te instaluar prej 55 ME. Pritet qe se shpejti te futen ne pune shtate hidrocentrale te reja te vegjel, me nje kapacitet total prej 40 ME. Drini i zi dhe Mati. Drini i Zi buron nga liqeni i Ohrit, ai pershkon nje reliev mjaft te thyer me zgjerime dhe ngushtime ,madje dhe gryka te ngushta te pershtatshme per ndertimin e hidrocentraleve. Drini merr me vete disa dege: zallin e Bulqizes,Seta,Veleshica,Murra etj.
  • Keta dege kane karakter te vrullshem dhe me prurje te medha ne kohen e shkrirjes se bores. Perberja e oksigjenit e tretur ne lumin  Drin rezulton te jete ne vlerat nga 8.5 ne 9.91 mg/l oksigjen. Vlera e nitratit luhatet nga 0.3 0.26 mg/l. Ujerat e ketij lumi klasifikohen me cilesi mesatare. Ka prurje mesatare rreth 103 meter kub/sek. Aksesi ne furnizimin me uje te pijshem dhe ne trajtimin e ujerave te zeza–74% e popullsise se te gjithe qarkut ka akses ne sistemin e ujit te pijshem, qe perben nje permiresim me 47% ne periudhen 2002-2010. Ndryshimet kane qene me te konsiderueshme ne bashki (me nje rritje 82% rritje) ne krahasim me komunat (9%). Ne 9 komuna lidhjet aktuale ne rrjetet e ujit te pijshem jane ne nivelin e 90 – 100% te popullsise. Situata eshte me e keqe ne trajtimin e ujerave te zeza.

               Pershkrim i Pergjithshem per Ujerat

 

 

  • Te dhena ndaj aksesit te Infrastruktures dhe Mbetjet ne Qarkun Diber;

   Zhvillimi i aksesit 2010          Zhvillimi i aksesit 2011     

    Zhvillimi i aksesit 2012          Zhvillimi i aksesit 2013

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe