Monitorimet e zgjedhjeve vendore 2019

Takim pune me administraten i dates 28 Maj 2019

Monitorimi i sjelljes se nepunesve gjate periudhes zgjedhore per zgjedhjet vendore 2019

 

 

 

Urdheri nr.26, date 08.05.2019

 

 

Rregullore nr. 192/2 prot., date10.05.2019

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe