Ndarja Administrative

Bazuar në Ligjin Nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Qarku i Dibrës përbëhet nga katër Bashki, të cilat janë:

Bashkia Dibër e cila përbëhet nga qyteti i Peshkopisë dhe 14 njësi administrative.

Bashkia Mat e cila përbëhet nga qyteti i Burrelit dhe shtatë njësi administrative.

Bashkia Bulqizë e cila  përbëhet nga qyteti i Bulqizës dhe shtatë njësi administrative.

Bashkia Klos e cila pëbëhet nga qyteti i Klosit me rrethinat e tij dhe tre njësi administrative

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe