Bashkia Bulqizë

Bashkia Bulqizë përfshin këto njësi administrative

Njësia Adnimistrative Bulqizë                 Plani Strategjik 

Njësia Administrative Martanesh            Plani Strategjik Martanesh

Njësia Administrative Fushë Bulqizë       Plani Strategjik Fushe Bulqize

Njësia Administrative Zerqan                   Plani Strategjik Zerqan

Njësia Administrative Shupenzë            Plani Strategjik Shupenze

Njësia Administrative Gjoricë                 Plani Strategjik Gjorice

Njësia Administrative Ostren                  Plani Strategjik Ostren

Njësia Administrative Trebisht               Plani Strategjik Trebisht

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe