Bashkia Dibër

Bashkia Dibër përbëhet nga këto njësi administrative:

 1. Njësia Administrative Peshkopi
 2. Njësia Administrative Maqëllarë                                   
 3. Njësia Administrative Melan
 4. Njësia Administrative Lurë
 5. Njësia Administrative Tomin
 6. Njësia Administrative Kastriot
 7. Njësia Administrative Sllovë
 8. Njësia Administrative Kala e Dodës         
 9. Njësia Administrative Fushe Çidhën
 10. Njësia Administrative Zall Dardhë
 11. Njësia Administrative Zall Reç
 12. Njësia Administrative Arras
 13. Njësia Administrative Muhurr
 14. Njësia Administrative Luzni
 15. Njësia Administrative Selishtë

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe