Bashkia Mat

Bazuar në ligjin  nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Mat përfshin këto njësi administrative:

  1. Njësia Administrative Burrel,  
  2. Njësia Administrative Bazë,
  3. Njësia Administrative Ulëz,  
  4. Njësia Administrative Macukull, 
  5. Njësia Administrative Rukaj,
  6. Njësia Administrative Derjan,
  7. Njësia Administrative Lis, 

 

 

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe