Njoftim për mbledhje

Ditën e enjte, datë 24.10.2019 ora 11.00, në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, zhvillohet mbledhja e Këshillit të Qarkut, me rend dite :

  1. Për shkarkimin e Sekretarit të Këshillit të Qarkut Dibër.
  2. Për emërimin e Sekretarit të Këshillit të Qarkut Dibër.
  3. Për miratimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Qarkut Dibër.
  4. Për miratimin e Rregullores së Funksionimit të Këshillit të Qarkut Dibër.