Mbledhja e Keshillit 19.03.2019

Me date 19.03.2019 u mbajt mbledhja e Keshillit te Qarkut Diber, me rend dite si me poshte vijon : Per miratimin e planit te aktiviteteve artistike, kulturore, sociale dhe sportive per vitin 2019 Per miratimin e rregullores se procedurave per dhenien e titujve te nderit Miratimi i mbylljes se treguesve buxhetore per vitin 2018. Per […]