Kategori: Vendime

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Projekti “Çiklizmi ndërkufitar”

Financuar nga: Bashkimi Evropian i përfaqësuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut Numri i programit CRIS…

Read More
Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër

Ditën e mërkurë, datë 24.06.2020 në ambjentet e Bashkisë Bulqizë u zhvillua mbledhja e Këshillit të Qarkut Dibër me rend…

Read More
Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit

Vendime të Këshillit: Vendime të Këshillit të Qarkut Dibër    

Read More
Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

VITI  MBAREKOMBETAR   I   GJERGJ KASTRIOTIT  –  SKENDERBBEUT Ne kuader te    VITI  MBAREKOMBETAR   I   GJERGJ KASTRIOTIT  –SKENDERBBEUT , Me 26.10.2018   Keshilli i…

Read More

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

            Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar,…

Read More

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

       Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i…

Read More

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore”, të ligjit nr.69/2012, datë 21.06.2012 ” Për sistemin arsimor parauniversitar në…

Read More

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE (Specialist) Në zbatim të nenit 25 të…

Read More

Shpallje per levizje paralele dhe ngritje ne detyre ne sherbimin civil ne kategorine e ulet drejtuese

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizjen paralele në kategorinë e ulet drejtuese (Pergjegjes Sektori) Në zbatim të nenit 25…

Read More

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive – Specialist auditi

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut…

Read More