Skip to main content

Festivali “Oda Dibrane 2014”

Festivali “Oda Dibrane 2014”

Në datat 23, 24, 25 dhe 26 Tetor 2014 në qytetin e Peshkopisë, u zhvillua edicioni i 20-të i festivalit mbarëkombëtar “Oda Dibrane” Oda Dibrane në gjuhën popullore simbolizon dhomën e pritjes së mikut. Ajo është simbol i vatrës, besës dhe bujarisë. Oda ka shërbyer ndërkohë edhe si vendi ku thureshin e merrnin udhë këngët […]

Njoftimi Listes se Fituesve te Konkurimit

Njoftimi Listes se Fituesve te Konkurimit

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhes së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nepunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme […]

Panairi “Festa e te Vjelave”

Panairi “Festa e te Vjelave”

Në  daten  03 Tetor  2014, në qytetin e Peshkopisë,ne bulevardin kryesor, “Elez  Isufi”,  Drejtoria  Rajonale  e  Bujqësisë  Dibër në bashkëpunim dhe me mbeshtetje financiare te “CNVP “ ,”World Vision”, “FAF”   dhe “Banka  Popullore”   organizoi  panairin,  “Festa e të Vjelave”. Në këtë event tashmë  të përvitshëm  morrën pjesë rreth 150 fermerë. Pjesëmarrësit e vizitorët u prezantuan me […]

Per aplikantet qe do te vazhdojne konkurimin per pranimin ne sherbimin civil

Per aplikantet qe do te vazhdojne konkurimin per pranimin ne sherbimin civil

NJOFTIM, datë 01/09/2014, “Për aplikantët që do të vazhdojnë konkurimin për pranimin në shërbimin civil” Njësia përgjegjëse pranë Këshillit të Qarkut Dibër, pas përfundimit të vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurimin për pranimin në shërbimin civil, vendosi përzgjedhjen e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin për vendet e punës të […]