Kategori: Vendime

Shpallje procedure pranimi ne Sherbimin Civil: Specialist/Inspektor

NJOFTIM date 29/07/2014 “Per shpalljen e procedures per pranimin ne sherbimin civil” Keshilli i Qarkut Diber shpall proceduren per pranimin…

Read More