Njoftimet 2019

1. Takim i Komisionit te mbrojtjes se tokes, date 10 Prill 2019

2. Njoftim për mbledhje

Ditën e hënë, datë 14.10.2019 ora 11.00, në ambjentet e Këshillit të Qarkut Dibër, zhvillohet mbledhja e Këshillit të Qarkut, me rend dite :

  1. Për shkarkimin e Sekretarit të Këshillit të Qarkut Dibër.
  2. Për emërimin e Sekretarit të Këshillit të Qarkut Dibër.
  3. Për miratimin e Komisioneve të Përhershme të Këshillit të Qarkut Dibër.
  4. Për miratimin e Rregullores së Funksionimit të Këshillit të Qarkut Dibër.
  5. Për ndryshim zërash buxhetore.

Ju faleminderit!

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe