Zj. Valentina HALITI

Kryetare e Këshillit të Qarkut Dibër
Mali Balgjajt dhe liqenet e Shtrunkzes, Kacni, 4 gryket.