Panairi “Festa e te Vjelave”

clip_image002
Panairi i te Vjelave 3 Tetor 2014

Në  daten  03 Tetor  2014, në qytetin e Peshkopisë,ne bulevardin kryesor, “Elez  Isufi”,  Drejtoria  Rajonale  e  Bujqësisë  Dibër në bashkëpunim dhe me mbeshtetje financiare te “CNVP “ ,”World Vision”, “FAF”   dhe “Banka  Popullore”   organizoi  panairin,  “Festa e të Vjelave”.

10302694_358540204321972_2489065207526523356_n

Në këtë event tashmë  të përvitshëm  morrën pjesë rreth 150 fermerë.

Pjesëmarrësit e vizitorët u prezantuan me produkte bujqësore e blegtorale, produkte të agroindustrisë,  prodhues fidanësh (frutorë e bimë zbukuruese), produkte artizanale si veshje e mjete pune, prodhues brumërash e ëmbëlsirash, bimë medicinale të ndryshme, etj.

Drejtoria e Bujqesise Diber duke qenë në koherencë të plotë edhe me politikat kombëtare për arrorët i  kushtoi një pavion të veçantë  arroreve, ku rreth 20 fermerë u  paraqitën me arra, lajthi, gështenjë,  produkte këto mjaft të kërkuara e me çmime të favorshme.

Si në të gjitha panairet e tjera edhe në këtë panair nga ana e Drejtorise se Bujqesise Dibër si menaxhuese kryesore  e tij, vëmendje të veçantë ju kushtua  prezantimit, ku fermerët u akomoduan nëper pavione e stenda, të ndarë sipas komunave e sipas produkteve. E veçanta e ketij panairi ishte vemendja ndaj marketingut ku  Sektori i Këshillimit Bujqësor  nga ana e tij, asistoi drejtpërdrejt tek çdo fermer duke i ofruar gjithë asistencën e nevojshme, që produkti që tregtohet dhe reklamohet ne kete panair të jetë jo vetëm cilësor por edhe i mirë ambalazhuar si dhe i shoqëruar me etiketën  përkatëse.

Gjithashtu në këtë  festë  tashmë tradicionale na nderuan me pjesëmarrjen e tyre përfaqësues nga MBZHRAU, ministri z.Edmond  Panariti, përfaqësues vendor e të zgjedhur në Kuvend,  përfaqësues nga Drejtoritë Rajonale të Qarqeve,  përfaqësues të fermerëve më potencial, Kryetari i Bashkise Peshkopi si dhe Donatorë të tjerë. Për nder  te tyre  u shtrua sofra Dibrane ku pjesëmarrësit shijuan gatimet e pijet tradicionale të Qarkut tonë.

E gjithë kjo gamë produktesh e shërbimesh bëri që ky panair tashmë i përvitshmëm të jetë shpalosës e promovues i Rajonit si pjesë përbërëse e nxitjes dhe promovimit te vlerave në tërësi që mbart Rajoni ynë  për tu bërë sa më tërheqës për vizitorët dhe investitoret.

Related Posts

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Memoriali ne Fushe- Cidhen

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne      kategorine ekzekutive (specialist)

Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

Njoftim për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Qarku Dibër

Gastronomi

Panairi të vjelave

Traditë

Faqe